پذیرایی مراسم نهار و شام در سالن عقد نشان

سالن عقد با شام و ناهار

  منوی ۱  

 • جوجه با برنج
 • کباب لقمه با برنج
 • ته چین
 • سالاد
 • نوشابه

  منوی ۲  

 • باقالی پلو باگوشت بره
 • جوجه کباب با برنج
 • ته چین
 • سالاد
 • نوشابه

  منوی ۳  

 • باقالی پلو با گوشت بره
 • زرشک پلو با مرغ
 • جوجه با برنج
 • کباب لقمه با برنج
 • ته چین
 • سالاد
 • نوشابه

میز دسر:شامل کرم کارامل و ژله

توجه ⬇️⬇️⬇️
(برنج صددرصد ایرانی و جوجه کباب ۳۲۰گرم لقمه ۲۲۰ گرم )