انتخاب محضر برای جاری شدن خطبه عقد و ثبت رسمی ازدواج یکی از ارکان اصلی هر ازدواجی است. ثبت عقد ازدواج در دفتر خانه در ایران برای همه اتباع ایرانی فارغ از دین و مذهب، اجباری است.اما یک دفتر ازدواج خوب ویژگی هایی دارد:

امکان پذیرایی شام و نهار با منوهای عالی و نوشیدنی های سرد و گرم همگی در سالن عقد نشان

 ظریفیت ۱۰۰ ۸۰ و ۴۰ برای پذیرایی از میهمانان شما

سن اختصاصی  ویژه عروس و داماد برگزاری جشن عقد بصورت کاملا رویایی و رومانتیک

مشاهده منو پذیرایی شام و ناهار سالن عقد نشان:

سالن عقد همراه ناهار و شام