موسیقی زنده در شیک ترین دفتر ازدواج شرق تهران

موسیقی زنده در سالن عقد نشان  توسط نوازندگان بسیار حرفه ای صورت می پذیرد که باعث شده در طی مدتی کوتاه سالن عقد نشان به شیک ترین سالن عقد در شرق تهران تبدیل شود.

سالن عقد و دفتر ازدواج نشان یکی از محضر های شیک برای ثبت عقد و ازدواج می باشد